Stopování vědomí

25.02.2018

Stopování vlastního vědomí může probíhat jak ve dne, tak v noci. Ve dne se snažíme absolutně všechno dělat vědomě - tedy s plnou pozorností. Tato technika vědomého bytí je známa již 5000 let, najdeme ji ve Védách, sbírkách transcendentálního vědění, a má nadčasovou platnost. Techniky vědomého bytí mají různé podoby, základ však zůstává - plné uvědomění si sama sebe v každém okamžiku života. Může se to zdát těžké, ale jakmile zvládneme základy techniky "zapnutí se", vědomé bytí se stane trvalou součástí našeho života. Vědomé bytí je klíčem ke svobodné tvorbě vlastního štěstí, protože bez vědomé existence si neuvědomíme, že se točíme v kruhu zvyků, z nichž většina ani není naše.

V noci, když spíme, naše vědomí pracuje, protože nikdy nespí. Jedna část, zvaná "podvědomí" řídí veškeré fyziologické procesy v našem těle. Je napojeno na Jednotné pole, takže pomocí podvědomí můžeme získat jakékoliv informace.

Nikdy neusínejte, dokud jste svému podvědomí nepoložili otázku. (Thomas Alva Edison)

Ráno, ihned po probuzení je dobré mít u sebe blok a tužku, a informace, které se nám objeví ve vědomí si ihned zapisovat. Postupně, jak více s vědomím pracujeme, se může stát to, že se ve velmi časných ranních hodinách vzbudíte do jakéhosi polospánku, kde otázky, které řešíte, vnímáte jako komplexní hologram, který je vám ihned jasný. Informace můžete vnímat i formou bdělého (lucidního) snu, který je interaktivní, takže můžete klást otázky a ihned "prožívat" situace, které vaše otázky vysvětlí a ukáží možné následky. Vědomé snění je tedy možné využívat jako jakýsi trenažér.

Bdělá část vědomí, pokud ji aktivujeme procesem "zapnutí se" je dokonalým průvodcem v denním životě. Zajišťuje také napojení na Jednotné pole a toto napojení nazýváme "intuice". Intuice není nic náhodného, zapnutá mysl ji využívá v realitě jako holografický radar. Podmínkou je ovšem zastavení sekvenčního myšlení, které je doménou levé hemisféry. Zastavení sekvenčního myšlení "přepne" neurony na optický přenos (biofotony) a naše "myšlení" nabude formu hologramu, kdy se zkoumaná část reality objeví v komplexní formě, kde můžeme vědomí zaostřit do jakéhokoliv bodu hologramu. Tento stav vědomí je bezpochyby umožněn nejen harmonizací obou hemisfér, ale i "odvirováním" našeho osobního "software" a jeho optimalizací vědomým bytím.

Pár dobrých triků, zvyků i citátů

  • Nepřemýšlíme, jen pozorujeme!
  • Jedinou opravdu cennou věcí je intuice (Albert Einstein)
  • Opravdu moudrý je ten, kdo pozná sám sebe (Lev Nikolajevič Tolstoj)
  • Ráno, spíše než kontrolovat mobilní telefon, kontaktujme naše podvědomí. Má pro nás řešení.
  • Ranní meditace, kdy vnímáme vlastní nitro, je základem úspěšného dne.
  • Výzkumy potvrzují, že prefrontální kortex je nejaktivnější a nejvíce disponován k tvůrčím výkonům ihned po probuzení.
  • To, co probíhá v našem podvědomí se stane naši denní realitou.

(Z připravované knihy "Zapni se, Vylaď se, Vymez se")

Print Friendly and PDF
Vytvořte si webové stránky zdarma!