Ota Luňák

Psychologický servis

Psychologické poradenství, průběžná asistence při rozvoji vlastní osobnosti, podpora v těžkých životních situacích, zlepšování schopností. 

DESÍTKY LET INTENZIVNÍCH OSOBNÍCH ZKUŠENOSTÍ

Vlastní metodiku optimalizace osobního rozvoje neustále zdokonaluji studiem nejrůznějších technik rozvoje vědomí (Indie, Peru, Mexiko, Tantra) a celostním studiem klasické psychologie (Dvouleté zájmové studium systematické a klinické poradenské psychologie, Buddhism and Modern Psychology by Princeton University a další).

Při práci s klienty využívám kromě osobního kontaktu i informační technologie (Mail, Messenger, Skype), abych zajistil kontinuitu a vysokou účinnost konzultací.

Změnit vžité rámce myšlení a chování není lehké, a je třeba využít všechny dostupné metody práce s vědomím a tělem - konkrétní mechanizmus je však velmi specifický a individuální, stejně jako je jedinečný každý lidský jedinec. 

Základem každé změny je absolutní víra v sebe sama. Síla vaší víry rozhoduje o tom, zda-li se potřebné změny provedou mrknutím oka, nebo nikdy...


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky